Tilsynsrapport

Samsvarserklæring = Garanti

Når vi har gjort jobben ferdig sender vi deg en samsvarserklæring som bekrefter hva som er gjort og at arbeidet er utført i henhold til de norske forskriftene. Dette er også din garanti. Ta vare på samsvarserklæringen og legg den gjerne inn i boligmappa, så har du alt samlet på ett sted.

Montering av hjemmelader

Er det mulig å sette opp en egen lader for elbilen der du bor? Da skal du droppe den vanlige stikkontakten og montere en ladeboks i stedet.

Avvik i tilsynsrapporten

Har du hatt besøk av eltilsynet og fått påvist mangler i det elektriske anlegget? Da er det viktig å få rettet feilene raskt. Vi utbedrer avvik i tilsynsrapporten og registrerer det direkte til nettselskapet. Det betyr at du kan overlate hele prosessen til oss.

Trenger du elektriker hjemme eller på hytta?

Våre elektrikere løser oppgaven!

Vi bistår også gjerne med informasjon og råd slik at du kan velge de løsningene som er riktige for deg.  

Vår visjon

Tidemand Elektro tilbyr elektrikertjenester for private og næringslivet basert på kompetanse, kvalitet, redelighet og miljøbevissthet.

Vår lange historie skal videreføres gjennom tillit og soliditet, til det beste for våre kunder og ansatte.

Elinstallasjon basert på erfaring og kunnskap

Visste du at Tidemand Elektro (Ingeniør Tidemand AS) var en av de første elektroinstallatørene i Norge? Bedriften er fra 1910, men vi føler oss fortsatt unge!

Med 15 elektrikere, som er nysgjerrige og opptatt av egen utvikling, holder vi oss oppdatert på det siste innen teknologi og løsninger. Dette, kombinert med lang og bred erfaring, sikrer en sunn og god virksomhet til det beste for våre kunder.

Tidemand Elektro tilbyr alt av elektrikertjenester for private og næringslivet. Mer enn 110 års drift har gitt oss mange gode og langsiktige relasjoner, og vår brede erfaring gir trygghet for kunder og samarbeidspartnere.

Kompetanse og utvikling

Elektrikerfaget er i rivende utvikling, og stadig nye forskrifter medfører at selv erfarne montører må oppdateres kontinuerlig. For å møte dette satser vi sterkt på videreutvikling og kompetansehevende tiltak for alle våre ansatte.

De siste årene har vi utvidet kompetanseområdet vårt betydelig.  For å kunne tilby komplette leveranser har vi godkjenning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) for installasjon av tele- og datainstallasjoner. Det betyr at vi leverer godkjent samsvarserklæring også for dette. Vi har også sentral godkjenning for brann og nødlysanlegg.

En sunn drift

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet i vår egen virksomhet gir positive resultater i form av svært få skader og ulykker. Det gir ryddige og kontrollerbare forhold samtidig som det er god økonomi på lang sikt.

Samtlige ansatte har både gått læretiden sin og arbeidet som elektromontører i vår egen bedrift. Det gir faglig tyngde samtidig som bedriftsledelsen har stor forståelse for de oppgaver og utfordringer som dagens elektromontører står overfor.

Ingeniør Tidemand AS, som nå har blitt forenklet til Tidemand Elektro, ble etablert i Oslo i 1910. Mange av de store prosjektene i hovedstaden, som blant annet Sinsenbyens drøyt 2.000 leiligheter, Kampen byggelag, Waldemar Thranesgate og Majorstuhuset har elektriske anlegg som i sin tid ble installert av oss.

På flere av disse anleggene har vi fortsatt faste service- og vedlikeholdsoppdrag. Det tar vi som bekreftelse på at vi er solide og seriøse, og ikke minst at vi har dyktige medarbeidere.  Vi er overbevist om at det også kommer kundene våre til gode.

Ta kontakt!

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby?

Send oss en e-post eller ring oss på 22 36 85 20 for en uforpliktende prat.