Utbedring av feil på
det elektriske anlegget

Hvor ofte må elanlegget sjekkes?

Alle bygg som har innlagt strøm skal regelmessig sjekkes av Det lokale elektrisitetstilsyn:

 • Eneboliger
 • Rekkehus
 • Leiligheter
 • Hytter
 • Gårdsbruk
 • Næringslokaler

Boliger skal ha tilsyn hvert 20.år, fritidsboliger kontrolleres hvert 30.år. Det lokale eltilsyn kan også foreta tilfeldige stikkprøver og kontroller.

Hvis du har mistanke om feil på elanlegget må du ikke vente på tilsyn! Kontakt en registrert installatør som kan sjekke anlegget og utbedre eventuelle feil.

Din elinstallatør sentralt i Oslo

Tidemand elektro holder til sentralt i Oslo, men vi tar oppdrag i hele østlandsområdet. Våre kunder er både privatpersoner, sameier og bedrifter, og mange har vært med oss i mange år. Vi setter vår ære i å komme til avtalt tid og rydder opp etter oss.

Trenger du elektriker hjemme eller på hytta?

Våre elektrikere løser oppgaven!

Vi bistår også gjerne med tips og råd slik at du har den informasjonen du trenger for å ta et riktig valg.

Erfaring og kunnskap

Visste du at Tidemand elektro (Ingeniør Tidemand AS) var en av de første elinstallatørene i Norge? Bedriften er fra 1910, men vi føler oss fortsatt unge! Med 15 elektrikere, som er nysgjerrige og opptatt av egen utvikling, er vi alltid oppdatert på det siste innen teknologi og løsninger. Dette, kombinert med lang og bred erfaring, sikrer en sunn og god virksomhet til det beste for våre kunder.

En tilsynsrapport beskriver eventuelle feil i det elektriske anlegget.

Noen feil kan i verste fall føre til brann. Derfor må du få utbedret feilene som påpekes i tilsynsrapporten av en registrert elektroinstallatør så raskt som mulig.  

Når Det lokale eltilsyn (E-verket) går gjennom det elektriske anlegget lager de en tilsynsrapport. Her beskriver de eventuelle avvik som må utbedres. Formålet er å avdekke eventuelle feil og mangler som medfører berøringsfare eller kan føre til brann.

Avvik i tilsynsrapporten

Hvis tilsynsrapporten påpeker feil i det elektriske anlegget må disse utbedres av en registrert installasjonsvirksomhet. Bekreftelse på at avvikene er rettet opp skal sendes til eltilsynet innen en satt frist.

Tidemand Elektro er blant Oslos mest erfarne installatører. Vi tilbyr rask og profesjonell utbedring av avvik i tilsynsrapporten. Vi har elektronisk tilgang til nettselskapet, og bekrefter punkt for punkt det som er utbedret. Det betyr at du trygt kan overlate hele prosessen til oss.

Tilbud på utbedring av avvik

Ønsker du en prisvurdering på å få utbedret avvikene i tilsynsrapporten? Skriv inn Saksnummer, Pinkode og
e-postadresse nedenfor og få tilbud i dag!

Du kan også sende oss en e-post eller ringe 22 36 85 20 for en uforpliktende prat.

Hva inngår i et elektrisk anlegg?

Det elektriske anlegget består av hele elinstallasjonen og ledningsnettet i boligen din, fra «tilknytningspunktet» til den siste stikkontakten.

Et elektrisk anlegg omfatter vanligvis

 • Inntaksboks på loftet eller der kabel kommer inn i boligen
 • Hovedsikringer
 • Innmaten i sikringsskapet som sikringer, jordfeilbrytere, overspenningsvern, forbindelsesledninger og skinner
 • Ledningsnettet i boligen, inkludert eventuelle skjulte ledninger til innfelt belysning
 • Stikkontakter, koblingspunkter, brytere og dimmere

Sannsynligvis er elanlegget ditt dimensjonert for det som var vanlig strømforbruk da det ble installert. I dag bruker vi mye mer strøm enn tidligere, noe som øker risikoen for varmegang i koblinger og stikkontakter.

Slik oppdager du feil på det elektriske anlegget

Kontaktklemmene i stikkontaktene (klemmene som lukker seg rundt piggene på støpselet) blir slakkere etter lang tids bruk og ved stor permanent belastning. Det kan føre til varmegang og brann.

Gå en runde i boligen og kjenn på støpsler og kontakter om de virker unormalt varme. Vær spesielt oppmerksom på:

 • Varmtvannsberedere
 • Gulvovner
 • Panelovner
 • Andre elektriske apparater som har høyt strømforbruk over tid

Hvis du har mistanke om at det er feil på elanlegget er det viktig at du kontakter en registrert installatør. Tidemand elektro bistår gjerne med en gjennomgang av anlegget og utbedrer eventuelle feil.

Hvem har ansvar for elanlegget?

For å unngå varmegang og brannfare må det elektriske anlegget vedlikeholdes på riktig måte. Det er du som er eier og bruker av anlegget som skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Det er ikke Det lokale eltilsyn (DLE) som har ansvaret, de bare utfører regelmessige kontroller og stikkprøver.

Hvis du bor i en leilighet starter ansvaret ditt vanligvis fra hovedsikringen som sitter før måleren. Har du enebolig, rekkehus eller fritidsboliger vil ansvaret starte der E-verkets kabel kommer inn.

Selv om du kan kjøpe både varmekabler og stikkontakter i butikken har du ikke lov til å montere dette selv. Alle inngrep i den faste elektriske installasjonen skal alltid utføres av en registrert installasjonsvirksomhet

Les mer

Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapet. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Nesten halvparten av alle branner i Norge er relatert til bruk av elektrisk strøm. Det er en av hovedgrunnene til at DLE sjekker elektriske anlegg regelmessig. Ofte setter DLE ut denne oppgaven til et sakkyndig selskap, som Infratek eller andre.

Samsvarserklæring = garanti

Når vi har rettet opp avvik i tilsynsrapporten sender vi deg en samsvarserklæring som bekrefter hva som er gjort og at arbeidet er utført i henhold til de norske forskriftene. Ta vare på samsvarserklæringen og legg den gjerne inn i boligmappa, så har du alt samlet på ett sted.

Har du spørsmål om tilsynsrapporten?

Eller ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby?

Send oss en e-post eller ring oss på 22 36 85 20 for en uforpliktende prat.