Skip to content
Menu
Menu

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Tidemand Elektro (heretter benevnt Ingeniør Tidemand AS) 

Ingeniør Tidemand AS er en leverandør av elektrotjenester- og materiell.

Dette er en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra brukerne som benytter vår nettside tidemandelektro.no/tidemand.no eller kontakter oss på annen måte. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er Ingeniør Tidemand AS ved daglig leder.

E-post: post@tidemand.no  

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Ingeniør Tidemand AS samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles:

E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å bistå ved forespørsler og sikre god kundebehandling.

2. For å få informasjon om bruken av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse nettsiden best mulig til våre brukere. Vi ivaretar personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Ingeniør Tidemand AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

·       Visma Contracting: Lagrer navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, beskrivelse av utførte arbeider og annet relatert til regnskap, økonomi og digitale systemer slik at de møter myndighetskrav fra blant annet DSB; samsvarserklæringer lagres i minimum 5 år.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål som personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger, som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta skriftlige kontakt med oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Ingeniør Tidemand AS (Tidemand Elektro)

Kværnerveien 5

0196 Oslo

post@tidemand.no

Tlf: 22 36 85 20

Org.nr.916758391